Informacje i zapisy:
661 22 11 74
Cennik Ankieta
narożnik narożnik narożnik kursy metody lato galeria
Zapisy Online
SUBSKRYPCJA
Nasz kanał YouTube
Kliknij i zobacz nasze wideo:
JĘZYKI OBCE DLA FIRM, INSTYTUCJI I OSÓB DOROSŁYCH

Oferta dla Firm, Instytucji

i osób dorosłych

Oferujemy Państwu audyty językowe oraz kursy nauki języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego i włoskiego na każdym poziomie zaawansowania- w grupie lub indywidualnie.
Rodzaje kursów:
 • Ogólne – wszechstronne doskonalenie znajomości języka obcego z naciskiem na komunikację, praktyczne wykorzystanie języka w mowie i piśmie, rozbudowę słownictwa i utrwalanie gramatyki
 • Specjalistyczne – księgowość, nowe technologie, prezentacje, militarne, dla służby zdrowia, dla opiekunek dzieci i osób starszych, dla bankowości, dla kosmetyczek i fryzjerów, dla architektów i prawników itp.
 • Konwersacyjne – kładące nacisk na doskonalenie umiejętności komunikacji i  swobodnej wypowiedzi w podróżach zagranicznych, na spotkaniach towarzyskich, konferencjach itp.
 
Współpracę rozpoczynamy od szczegółowej identyfikacji oczekiwań wobec szkolenia oraz ankiety potrzeb językowych Klienta, a w przypadku Firm - zarówno pracowników jak i przełożonego. W trakcie trwania kursu na bieżąco raportujemy o frekwencji, wynikach oraz postępach słuchaczy w formie raportu przyrostu wiedzy.
Na koniec kursu słuchacze piszą egzamin końcowy oraz otrzymują certyfikat ukończenia kursu.

Audyty językowe służą weryfikacji umiejętności językowych pracowników, kontrahentów bądź kandydatów do pracy. Pozwalają badać przyrost wiedzy pracowników, skuteczność metod i technik nauczania. Przygotowywane są z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego Klienta.
 
Oferujemy specjalistyczne usługi testujące oraz analizujące potrzeby językowe pracowników firmy.
Oferta obejmuje część pisemną i ustną:
AUDYT PISEMNY
Narzędzie sprawdzające:
 • Gramatyka i słownictwo: test wielokrotnego wyboru
 • Czytanie: rozumienie tekstu czytanego
 • Pisanie
 • Słuchanie
 
Badane obszary i kompetencje:
 • poprawność
 • zakres słownictwa
 • komunikacja ( funkcje językowe)
 
AUDYT USTNY

Narzędzie sprawdzające:
Test ustny w formie rozmowy sterowanej: odgrywanie ról, reagowania na materiał stymulujący, dyskusja, odpowiadanie na pytania dotyczące materiału stymulującego.
Badane obszary i kompetencje:
 • płynność wypowiedzi,
 • zakres i poprawność struktur leksykalno-gramatycznych,
 • bogactwo językowe: zakres słownictwa,
 • wymowa,
 • interakcja,
 • znajomość konwencji językowych,
 • zrozumienie,
 • język funkcji
 • sprawność komunikacyjna
 • świadomość i umiejętność zastosowania strategii komunikacyjnych
 
RAPORT PO PRZEPROWADZONYM AUDYCIE
Wyniki audytu ustnego oraz pisemnego prezentowane są w formie opisu- SZCZEGÓŁOWEGO RAPORTU poszczególnych sprawności językowych każdego Słuchacza. Celem opisu, poza określeniem stopnia zaawansowania Słuchacza, jest  podniesienie motywacji do dalszej nauki, wskazanie mocnych stron, w których słuchacze wypadają najlepiej, a co za tym idzie, w których mogą być bardziej aktywni również na gruncie zawodowym oraz wskazanie obszarów, w których słuchacze wykazują luki kompetencyjne oraz rekomendacje dotyczące metod niwelujących występujące luki. Wyniki audytu kompetencji i diagnoz prezentujemy na zintegrowanej skali Rady Europy (CEF – Common European Framework),