Informacje i zapisy:
661 22 11 74
Cennik Ankieta
narożnik narożnik narożnik kursy metody lato galeria
Zapisy Online
SUBSKRYPCJA
Nasz kanał YouTube
Kliknij i zobacz nasze wideo:
JĘZYKI OBCE DLA MŁODZIEŻY 17-19 LAT I MATURZYSTÓW

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO MATURY 2017

POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY
Języki: angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, francuski, włoski
 

Organizacja kursu:

 • zajęcia 1 x w tygodniu x 90 min od października 2017r. do kwiecień 2018 r.
 • kurs obejmuje 50 godzin x 45 min
 • kursy są prowadzone na 2 poziomach zaawansowania
                              Matura podstawowa ustna i pisemna (B1*)
                                            grafik: do uzgodnienia do 25 rześnia 2017 r.

                              Matura rozszerzona ustna i pisemna (B2*)
                                             grafik: do uzgodnienia do 25 września 2017 r.
 • weryfikacja poziomu zaawansowania na podstawie testu diagnostycznego i lekcji próbnej
 • korzystamy z podręczników renomowanych wydawnictw
 • W czasie ferii i przerw świątecznych zajęcia nie odbywają się

Korzyści, jakie wyniesie Uczeń po kursie

 • wzbogacenie zasobu słownictwa używanego czynnie obejmującego 15 tematów katalogowych
 • rozwój umiejętności swobodnej, skutecznej i poprawnej komunikacji w języku obcym,
 • praca nad umiejętnością wypowiadania się w sytuacjach wymagających uzyskiwania i udzielania informacji, relacjonowania wydarzeń i negocjowania, oraz odpowiedniego zachowania się w innych sytuacjach życia codziennego.
 • budowanie i wzbogacanie zakresu aktywnie używanego słownictwa i struktur gramatycznych,
 • rozwijanie umiejętności argumentowania opinii oraz umiejętności przygotowania i przedstawienia prezentacji
 • praca nad umiejętnością pisania wszystkich krótkich i dłuższych form użytkowych wymaganych na egzaminie maturalnym
 • doskonalenie umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem oraz zapoznanie ze strategiami radzenia sobie z poszczególnymi typami zadań
 • praca nad utrwaleniem znajomości struktur gramatycznych oraz umiejętnością stosowania ich w praktyce.
 • zapoznanie uczniów ze strategiami egzaminacyjnymi przydatnymi na egzaminie maturalnym,

Jak uczymy?

 • ciekawe projekty i regularne powtórki utrwalające materiał i pozwalające na personalizację nauczanego języka;
 • praca z zestawami egzaminacyjnymi;
 • na każdych zajęciach rozwiązujemy zadania egzaminacyjne. Lektor ocenia je i wskazuje obszary wymagające poprawy. Na bieżąco sprawdzamy postępy w nauce organizując egzaminy próbne i testy.
 • bogactwo i różnorodność materiałów, gwarantujących urozmaicenie lekcji;
 • stosujemy elementy samooceny kształtujące świadomość osiąganych postępów;
 • komunikacja na zajęciach odbywa się wyłącznie w języku angielskim,
 • tematyka zajęć interesująca dla nastolatków prowokuje do komunikowania się w języku obcym,
 • stwarzamy okazję do regularnego powtarzania materiału poprzez powtórki obecne na każdych zajęciach, cykliczne testy i zadawaną po każdej lekcji pracę domową,
 • dbamy o przyjazną atmosferę zajęć i przyjazną, naturalną interakcję między uczestnikami,
 • zajęcia prowadzone przez Lektora akademickiego posiadającego uprawnienia egzaminatora maturalnego

SYSTEM PŁATNOŚCI TERMIN PŁATNOŚCI KWOTA WPŁATY/ m-c
 7 rat
do 15.10.2017
do 15.11.2017
do 15.12.2017
do 15.01.2018
do 15.02.2018
do 15.03.2018
do 15.04.2018
 
grupa 7-12 osób grupa 3-6 osób

120 pln
120 pln
120 pln
120 pln
120 pln
120 pln
120 pln
 
199 pln
199 pln
199 pln
199 pln
199 pln
199 pln
199 pln

Młodzież 17-19 lat

Kursy dla licealistów (17-19 lat)

Oferujemy kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, francuskiego i włoskiego.

 

Organizacja kursu:

 • zajęcia 1 x tygodniowo
 • spotkanie trwa 90 minut
 • kurs obejmuje 70 spotkań
 • kursy są prowadzone na 6 poziomach zaawansowania
 1. podstawowym (A1*)
 2. niższym średnio-zaawansowanym (A2*)
 3. średniozaawansowanym (B1*)
 4. wyższym średnio-zaawansowanym (B2*)
 5. wyższym średnio-zaawansowanym + (B2+*)
 6. zaawansowanym (C1*)
 • weryfikacja poziomu zaawansowania na podstawie testu diagnostycznego i lekcji próbnej
 • korzystamy z podręczników renomowanych wydawnictw

Korzyści, jakie wyniesie Uczeń po kursie

 • wzbogacenie zasobu słownictwa używanego czynnie obejmującego 15 tematów katalogowych
 • rozwój umiejętności swobodnej, skutecznej i poprawnej komunikacji w języku obcym,
 • praca nad umiejętnością wypowiadania się w sytuacjach wymagających uzyskiwania i udzielania informacji, relacjonowania wydarzeń i negocjowania, oraz odpowiedniego zachowania się w innych sytuacjach życia codziennego.
 • budowanie i wzbogacanie zakresu aktywnie używanego słownictwa i struktur gramatycznych,
 • rozwijanie umiejętności argumentowania opinii oraz umiejętności przygotowania i przedstawienia prezentacji
 • praca nad umiejętnością pisania wszystkich krótkich i dłuższych form użytkowych wymaganych na egzaminie maturalnym
 • doskonalenie umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem oraz zapoznanie ze strategiami radzenia sobie z poszczególnymi typami zadań
 • praca nad utrwaleniem znajomości struktur gramatycznych oraz umiejętnością stosowania ich w praktyce.
 • zapoznanie uczniów ze strategiami egzaminacyjnymi przydatnymi na egzaminie maturalnym,

Jak uczymy?

 • ciekawe projekty i regularne powtórki utrwalające materiał i pozwalające na personalizację nauczanego języka;
 • praca z zestawami egzaminacyjnymi;
 • bogactwo i różnorodność materiałów, gwarantujących urozmaicenie lekcji;
 • stosujemy elementy samooceny kształtujące świadomość osiąganych postępów;
 • komunikacja na zajęciach odbywa się wyłącznie w języku obcym,
 • tematyka zajęć interesująca dla nastolatków prowokuje do komunikowania się w języku obcym,
 • stwarzamy okazję do regularnego powtarzania materiału poprzez powtórki obecne na każdych zajęciach, cykliczne testy i zadawaną po każdej lekcji pracę domową,
 • dbamy o przyjazną atmosferę zajęć i przyjazną, naturalną interakcję między uczestnikami,

SYSTEM PŁATNOŚCI TERMIN PŁATNOŚCI KWOTA WPŁATY
10 rat
w dniu zapisu
do 15.10.2017
do 15.11.2017
do 15.12.2017
do 15.01.2018
do 15.02.2018
do 15.03.2018
do 15.04.2018
do 15.05.2018
do 15.06.2018
 
120 pln
120 pln
120 pln
120 pln
120 pln
120 pln
120 pln
120 pln
120 pln
120 pln

Kursy prowadzone są pod nadzorem egzaminatora maturalnego oraz w oparciu o podręczniki renomowanych wydawnictw.