Informacje i zapisy:
661 22 11 74
Cennik Ankieta
narożnik narożnik narożnik kursy metody lato galeria
Zapisy Online
SUBSKRYPCJA
Nasz kanał YouTube
Kliknij i zobacz nasze wideo:
JĘZYKI OBCE DLA GIMNAZJALISTÓW

Młodzież 13-16 lat

Kursy dla gimnazjalistów 13- 16 lat
Gimnazjalistom oferujemy naukę w grupie języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego. Zajęcia z francuskiego, włoskiego i rosyjskiego realizujemy indywidualnie.

 

Organizacja kursu:

 • zajęcia 1 x w tygodnuiu
 • spotkanie trwa 90 minut
 • kurs obejmuje 68 godzin lekcyjnych ( 68 x 45 min.)
 • kursy są prowadzone na  4 poziomach zaawansowania
 1. podstawowy (A1*)
 2. niższym średnio-zaawansowanym (A2*)
 3. średnio-zaawansowanym (B1*)
 4. wyższym średnio-zaawansowanym (B1+)
 • weryfikacja poziomu zaawansowania na podstawie testu diagnostycznego i lekcji próbnej
 • Rodzice otrzymują w każdym semestrze raport o postępach w nauce swojego dziecka.
 • korzystamy z podręczników renomowanych wydawnictw

Korzyści, jakie wyniesie Uczeń po kursie

 • wzbogacenie zasobu słownictwa używanego czynnie obejmującego 15 tematów katalogowych
 • rozwój umiejętności swobodnej, skutecznej i poprawnej komunikacji w języku obcym,
 • praca nad umiejętnością wypowiadania się w sytuacjach wymagających uzyskiwania i udzielania informacji, relacjonowania wydarzeń i negocjowania, oraz odpowiedniego zachowania się w innych sytuacjach życia codziennego.
 • budowanie i wzbogacanie zakresu aktywnie używanego słownictwa i struktur gramatycznych,
 • rozwijanie umiejętności argumentowania opinii oraz umiejętności przygotowania i przedstawienia prezentacji
 • praca nad umiejętnością pisania wszystkich krótkich i dłuższych form użytkowych wymaganych na egzaminie gimnazjalnym
 • doskonalenie umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem oraz zapoznanie ze strategiami radzenia sobie z poszczególnymi typami zadań
 • praca nad utrwaleniem znajomości struktur gramatycznych oraz umiejętnością stosowania ich w praktyce.
 • zapoznanie uczniów ze strategiami egzaminacyjnymi przydatnymi na egzaminie gimnazjalnym,

Jak uczymy?

 • ciekawe projekty i regularne powtórki utrwalające materiał i pozwalające na personalizację nauczanego języka;
 • praca z zestawami egzaminacyjnymi;
 • bogactwo i różnorodność materiałów, gwarantujących urozmaicenie lekcji;
 • stosujemy elementy samooceny kształtujące świadomość osiąganych postępów;
 • komunikacja na zajęciach odbywa się wyłącznie w języku angielskim,
 • tematyka zajęć interesująca dla nastolatków prowokuje do komunikowania się w języku obcym,
 • stwarzamy okazję do regularnego powtarzania materiału poprzez powtórki obecne na każdych zajęciach, cykliczne testy i zadawaną po każdej lekcji pracę domową,
 • dbamy o serdeczną atmosferę zajęć i przyjazną, naturalną interakcję między uczestnikami,
 • Rodzice otrzymują raport postępów w nauce po każdym semestrze

SYSTEM PŁATNOŚCI TERMIN PŁATNOŚCI KWOTA WPŁATY
UWAGA PROMOCJA DO KOŃCA SIERPNIA! 1100 ZŁ ZAMIAST 1500 ZŁ ZA KURS!

 
10 rat
do 30.09.2017
do 15.10.2017
do 15.11.2017
do 15.12.2017
do 15.01.2018
do 15.02.2018
do 15.03.2018
do 15.04.2018
do 15.05.2018
do 15.06.2018
 
110 pln
110 pln
110 pln
110 pln
110 pln
110 pln
110 pln
110 pln
110 pln
110 pln

Kursy prowadzone są pod nadzorem egzaminatora gimnazjalnego oraz w oparciu o podręczniki renomowanych wydawnictw Longman i Express Publishing oraz skrypty.


KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2017

język angielski i niemiecki

Organizacja kursu:

 • zajęcia 1 x w tygodniu 90 min
 • kurs obejmuje 65 lekcji
 • cena za jedną lekcję 12 zł
 • kursy są prowadzone na 2 poziomach zaawansowania
 1. Egzamin gimnazjalny poziom podstawowy (A2*)
 2. Egzamin gimnazjalny poziom podstawowy (B1*)
 • weryfikacja poziomu zaawansowania na podstawie testu diagnostycznego i lekcji próbnej
 • korzystamy z podręczników renomowanych wydawnictw
 • W czasie ferii i przerw świątecznych zajęcia nie odbywają się

Korzyści, jakie wyniesie Uczeń po kursie

 • wzbogacenie zasobu słownictwa używanego czynnie obejmującego 15 tematów katalogowych
 • rozwój umiejętności swobodnej, skutecznej i poprawnej komunikacji w językuobcym,
 • praca nad umiejętnością wypowiadania się w sytuacjach wymagających uzyskiwania i udzielania informacji, relacjonowania wydarzeń i negocjowania, oraz odpowiedniego zachowania się w innych sytuacjach życia codziennego.
 • budowanie i wzbogacanie zakresu aktywnie używanego słownictwa i struktur gramatycznych,
 • rozwijanie umiejętności argumentowania opinii oraz umiejętności przygotowania i przedstawienia prezentacji
 • praca nad umiejętnością pisania wszystkich krótkich i dłuższych form użytkowych wymaganych na egzaminie gimnazjalnym
 • doskonalenie umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem oraz zapoznanie ze strategiami radzenia sobie z poszczególnymi typami zadań
 • praca nad utrwaleniem znajomości struktur gramatycznych oraz umiejętnością stosowania ich w praktyce.
 • zapoznanie uczniów ze strategiami egzaminacyjnymi przydatnymi na egzaminie gimnazjalnym,

Jak uczymy?

 • ciekawe projekty i regularne powtórki utrwalające materiał i pozwalające na personalizację nauczanego języka;
 • praca z zestawami egzaminacyjnymi;
 • na każdych zajęciach rozwiązujemy zadania egzaminacyjne. Lektor ocenia je i wskazuje obszary wymagające poprawy. Na bieżąco sprawdzamy postępy w nauce organizując egzaminy próbne i testy.
 • bogactwo i różnorodność materiałów, gwarantujących urozmaicenie lekcji;
 • stosujemy elementy samooceny kształtujące świadomość osiąganych postępów;
 • komunikacja na zajęciach odbywa się wyłącznie w języku obcym,
 • tematyka zajęć interesująca dla nastolatków prowokuje do komunikowania się w języku obcym,
 • stwarzamy okazję do regularnego powtarzania materiału poprzez powtórki obecne na każdych zajęciach, cykliczne testy i zadawaną po każdej lekcji pracę domową,
 • dbamy o przyjazną atmosferę zajęć i przyjazną, naturalną interakcję między uczestnikami,
 • zajęcia prowadzone przez Lektora akademickiego posiadającego uprawnienia egzaminatora gimnazjalnego

SYSTEM PŁATNOŚCI TERMIN PŁATNOŚCI KWOTA WPŁATY/ m-c
 6 rat
do 15.10.2016
do 15.11.2016
do 15.12.2016
do 15.01.2017
do 15.02.2017
do 15.03.2017

 
grupa
7-12 osób
12 pln/ 45 min

mini
grupa 3-6 osób
18,36 pln/ 45 min
 


130 pln
130 pln
130 pln
130 pln
130 pln
130 pln

 
199 pln
199 pln
199 pln
199 pln
199 pln
199 pln