Informacje i zapisy:
661 22 11 74
Cennik Ankieta
narożnik narożnik narożnik kursy metody lato galeria
IQ Academy
IQ Academy
SUBSKRYPCJA
Nasz kanał YouTube
Kliknij i zobacz nasze wideo:
IQ Academy

Szybkie czytanie, koncentracja uwagi, praca nad pamięcią i rozwojem inteligencji to główne założenia IQ Academy. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Gimnastyka umysłu dla 6 i 7 latków

Techniki stymulujące rozwój umysłowy i umiejętności potrzebne w nauce
klasa 0 – I
 
Celem kursu jest stymulacja rozwoju dziecka poprzez doskonalenie umiejętności kojarzenia i koncentracji uwagi, rozbudzenie wyobraźni, kształtowanie postaw twórczych. Przekazane informacje oraz ćwiczenia przyczynią się do dalszego rozwijania tych umiejętności – tak niezbędnych w nauce.

Program

1. Myślenie:

 • twórcze,
 • logiczne i dedukcyjne.
2. Koncentracja uwagi:
 • ćwiczenia podnoszące poziom koncentracji uwagi,
 • uważne słuchanie.
3. Pamięć:
 • techniki poprawiające umiejętność zapamiętywania,
 • usprawnianie procesu kojarzenia,
 • rozwijanie wyobraźni.
4. Inne:
 • wspomaganie procesu nauki czytania,
 • nieliniowe przedstawianie informacji (wstęp do notowania w postaci mapy umysłu),
 • budowanie pozytywnej samooceny,
 • relaksacja,
 • rozwijanie zainteresowań.
Korzyści jakie wyniesie uczeń z uczestnictwa w treningu
 • łatwiej poradzi sobie z sytuacjami wymagającymi twórczych postaw,
 • będzie bardziej otwarty w kontaktach z rówieśnikami,
 • zmniejszenie stresu związanego ze szkołą,
 • zdobędzie umiejętność pracy w grupie,
 • szybciej będzie się uczył,
 • uwierzy w swoje możliwości,
 • będzie miał więcej wolnego czasu na rozwijanie zainteresowań.
Metody
 • zabawy edukacyjne,
 • zajęcia grupowe i indywidualne,
 • ćwiczenia w oparciu o materiały szkoleniowe,
 • ćwiczenia słowne,
 • zagadki,
 • ćwiczenia relaksacyjne.
Organizacja zajęć
 • grupa – do10 osób,
 • wymiar – 26 godzin lekcyjnych,
 • czas trwania spotkania – 1 godzina lekcyjna,
 • całkowita ilość zajęć – 26,
 • ilość zajęć w tygodniu – 1 lub 2,
 • czas trwania kursu – 26 lub 13 tygodni,
 • cena kursu 650 zł (lub 2 x 350 zł) – dla drugiej i kolejnych osób z rodziny zniżka 10%.

  Informacja i zapisy: 725 677 217

Podróż edukacyjna dla Dzieci 8 -10 lat

Techniki stymulujące rozwój umysłowy i doskonalące umiejętność uczenia się
klasa II – III
 
Celem kursu jest stymulacja rozwoju dziecka poprzez doskonalenie umiejętności kojarzenia i koncentracji uwagi, rozbudzenie wyobraźni, kształtowanie postaw twórczych. Przekazane informacje oraz ćwiczenia mogą przyczynią się do dalszego rozwijania tych umiejętności – tak niezbędnych w nauce.

Program

1. Myślenie:
 • pobudzanie twórczego myślenia,
 • rozwijanie myślenia logicznego i dedukcyjnego.
2. Koncentracja uwagi:
 • ćwiczenia podnoszące poziom koncentracji uwagi,
 • uważne słuchanie.
3. Pamięć:
 • techniki poprawiające umiejętność zapamiętywania,
 • usprawnianie procesu kojarzenia,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • przykłady zastosowań mnemotechnik w nauce (np. ortografia).
4. Usprawnianie procesu nauki czytania:
 • poszerzanie pola widzenia,
 • zwiększanie tempa postrzegania wzrokowego,
 • czytanie ze wskaźnikiem,
 • rozwijanie słownictwa.
5. Inne:
 • nieliniowe przedstawianie informacji (wstęp do notowania w postaci mapy umysłu),
 • motywowanie do pracy umysłowej,
 • organizacja nauki,
 • budowanie pozytywnej samooceny,
 • rozwijanie zainteresowań.
Korzyści jakie wyniesie uczeń z uczestnictwa w treningu
 • łatwiej poradzi sobie z sytuacjami wymagającymi twórczych postaw,
 • będzie bardziej otwarty w kontaktach z rówieśnikami,
 • zdobędzie umiejętność pracy w grupie,
 • zmniejszenie stresu związanego ze szkołą,
 • szybciej będzie się uczył,
 • uwierzy w swoje możliwości,
 • lepiej zorganizuje swój czas,
 • zwiększy się jego motywacja do nauki,
 • będzie miał więcej wolnego czasu na rozwijanie zainteresowań.
Metody
 • ćwiczenia w oparciu o materiały szkoleniowe,
 • zabawy edukacyjne,
 • zajęcia grupowe i indywidualne,
 • ćwiczenia słowne,
 • zagadki,
 • ćwiczenia relaksacyjne.
Organizacja zajęć
 • grupa – do 10 osób,
 • wymiar – 26 godzin lekcyjnych,
 • czas trwania spotkania – 2 godziny lekcyjne,
 • całkowita ilość spotkań – 13,
 • ilość zajęć w tygodniu – 1,
 • czas trwania kursu – 13 tygodni,
 • cena kursu 650 zł (lub 2 x 350 zł) – dla drugiej i kolejnych osób z rodziny zniżka 10%.

  Informacja i zapisy: 725 677 217

Sztuka uczenia się dla Uczniów 10-12 lat

Techniki stymulujące rozwój i wspomagające proces uczenia się
klasa IV – VI
 
Głównym celem kursu jest zdobycie umiejętności szybkiego i skutecznego uczenia się oraz stymulacja rozwoju dziecka. Dostarczenie wiedzy o technikach przyswajania informacji oraz trening w tym zakresie przyczynią się do osiągnięcia tego celu.

Program

1. Sprawne czytanie:
 • techniki zwiększające tempo czytania,
 • eliminowanie błędnych nawyków czytelniczych.
2. Zrozumienie:
 • techniki podnoszące stopień zrozumienia czytanego tekstu,
 • rozwijanie słownictwa.
3. Pamięć:
 • techniki poprawiające umiejętność zapamiętywania informacji,
 • usprawnianie procesu kojarzenia,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • praktyczne zastosowanie mnemotechnik w nauce.
4. Koncentracja uwagi:
 • ćwiczenia podnoszące poziom koncentracji uwagi.
5. Notowanie:
 • notatka wewnętrzna,
 • notowanie nieliniowe (mapy umysłu).
6. Twórcze myślenie:
 • rozwijanie płynności, giętkości i oryginalności myślenia,
 • pobudzenie ciekawości poznawczej,
 • uaktywnienie potencjału twórczego.
7. Inne:
 • budowanie pozytywnej samooceny,
 • motywowanie do pracy umysłowej,
 • organizacja nauki,
 • relaksacja.
Korzyści jakie wyniesie uczeń z uczestnictwa w treningu
 • nauczy się, jak uczyć się skutecznie,
 • uwierzy w swoje możliwości,
 • odkryje właściwe dla siebie metody nauki,
 • zwiększy się jego motywacja do nauki,
 • poradzisz sobie z lekturami,
 • lepiej zorganizuje swój czas,
 • będzie miał więcej wolnego czasu na rozwijanie zainteresowań.
Metody
 • ćwiczenia praktyczne w oparciu o materiały szkoleniowe,
 • praca z książką,
 • testy sprawdzające tempo czytania i poziom zrozumienia na każdym etapie treningu,
 • ćwiczenia słowne,
 • ćwiczenia relaksacyjne.
Organizacja zajęć
 • grupa – do 10 osób,
 • wymiar – 26 godzin lekcyjnych,
 • czas trwania spotkania – 2 godziny lekcyjne,
 • całkowita ilość zajęć – 13,
 • ilość zajęć w tygodniu – 1,
 • czas trwania kursu – 13 tygodni,
 • cena kursu 650 zł (lub 2 x 350 zł) – dla drugiej i kolejnych osób z rodziny zniżka 10%.

  Informacja i zapisy: 725 677 217

Efektywna nauka dla Gimnazjalistów

Techniki efektywnego uczenia się
młodzież gimnazjalna
 
Głównym celem kursu jest zdobycie umiejętności szybkiej i skutecznej nauki. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe dzięki poznaniu i stosowaniu efektywnych technik uczenia się. Obejmują one: szybkie czytanie ze zrozumieniem, zapamiętywanie, koncentrację uwagi, nowoczesne notowanie (mapy umysłu), pobudzenie i rozwijanie twórczych postaw, umiejętne planowanie i organizowanie nauki.

Program

1. Szybkie czytanie:
 • eliminowanie błędnych nawyków czytelniczych,
 • techniki zwiększające tempo czytania,
 • taktyka pracy z tekstami i książką.
2. Zrozumienie:
 • techniki podnoszące stopień zrozumienia czytanego tekstu,
 • rozwijanie słownictwa.
3. Pamięć:
 • techniki poprawiające umiejętność zapamiętywania informacji,
 • doskonalenie pamięci krótkotrwałej i długotrwałej,
 • praktyczne zastosowanie mnemotechnik.
4. Koncentracja uwagi:
 • ćwiczenia podnoszące poziom koncentracji uwagi.
5. Notowanie:
 • notatka wewnętrzna,
 • notowanie nieliniowe (mapy umysłu).
6. Inne:
 • diagnoza indywidualnego stylu uczenia się,
 • budowanie pozytywnej samooceny,
 • motywowanie do nauki,
 • redukcja stresu,
 • organizacja pracy umysłowej,
 • relaksacja.
Metody
 • ćwiczenia praktyczne w oparciu o materiały szkoleniowe,
 • mini wykłady teoretyczne,
 • praca z książką,
 • testy sprawdzające tempo czytania i poziom zrozumienia na każdym etapie treningu,
 • ćwiczenia słowne,
 • ćwiczenia relaksacyjne.
Korzyści jakie wyniesie uczestnik z treningu
 • szybciej będzie się uczył,
 • nauczy się, jak uczyć się skutecznie,
 • uwierzy w swoje możliwości,
 • odkryje właściwe dla siebie metody nauki,
 • zwiększy swoją motywację do nauki,
 • upora się z lekturami,
 • lepiej zorganizuje swój czas,
 • zmniejszy swój codzienny stres,
 • będzie miał więcej wolnego czasu na rozwijanie zainteresowań.
Organizacja zajęć
 • grupa – do 10 osób,
 • wymiar – 32 godziny lekcyjne,
 • czas trwania spotkania – 2 godziny lekcyjne (w weekendy 2 godziny zegarowe),
 • ilość zajęć w tygodniu – 1 lub 2 (także w weekendy),
 • całkowita ilość zajęć – 16 (w weekendy 12),
 • czas trwania kursu – 6 lub 16 tygodni (w weekendy 12 tygodni),
 • cena kursu 700 zł (lub 2 x 370 zł) – dla drugiej i kolejnych osób z rodziny zniżka 10%.

  Informacja i zapisy: 725 677 217

Techniki szybkiego czytania i zapamiętywania
dla młodzieży i osób dorosłych

Techniki pracy umysłowej
dorośli + młodzież ponadgimnazjalna
 
Głównym celem kursu jest zdobycie umiejętności szybkiego i skutecznego przyswajania informacji oraz zarządzania wiedzą. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe dzięki poznaniu i stosowaniu efektywnych technik uczenia się. Obejmują one: szybkie czytanie ze zrozumieniem, zapamiętywanie, koncentrację uwagi, nowoczesne notowanie (mind mapping), pobudzenie i rozwijanie twórczych postaw, umiejętne planowanie i organizowanie pracy umysłowej.

Program

1. Szybkie czytanie
 • eliminowanie błędnych nawyków czytelniczych,
 • techniki zwiększające tempo czytania,
 • taktyka pracy z książką, dokumentami i innymi tekstami,
 • techniki ułatwiające szybkie wyszukiwanie informacji,
 • szybka i efektywna analiza tekstów,
 • wprowadzenie do czytania fotograficznego.
2. Zrozumienie
 • techniki podnoszące stopień zrozumienia.
3. Pamięć
 • techniki poprawiające umiejętność zapamiętywania informacji,
 • informacje na temat funkcjonowania pamięci,
 • praktyczne zastosowanie mnemotechnik.
4. Koncentracja uwagi
 • ćwiczenia podnoszące poziom koncentracji uwagi.
5. Notowanie
 • notatka wewnętrzna,
 • notowanie liniowe i strukturalne,
 • notowanie nieliniowe (mapy umysłu).
6. Inne
 • budowanie pozytywnej samooceny,
 • motywowanie do pracy,
 • redukcja stresu,
 • organizacja pracy umysłowej,
 • techniki ułatwiające zdawanie egzaminów,
 • relaksacja.
Metody
 • ćwiczenia praktyczne w oparciu o materiały szkoleniowe,
 • mini wykłady teoretyczne,
 • praca z książką,
 • testy sprawdzające tempo czytania i poziom zrozumienia na każdym etapie treningu,
 • ćwiczenia relaksacyjne.
Korzyści jakie wyniesie uczestnik z treningu
 • szybciej i skuteczniej będzie się uczył,
 • odkryje właściwe dla siebie metody nauki,
 • uwierzy w swoje możliwości,
 • będzie miał satysfakcję ze swoich działań,
 • lepiej zorganizuje swój czas,
 • zmniejszy codzienny stres,
 • będzie miał więcej wolnego czasu na rozwijanie zainteresowań.
Organizacja zajęć
 • grupa – do 10 osób,
 • wymiar – 32 godziny lekcyjne,
 • czas trwania spotkania – 2 godziny zegarowe (w soboty 3 godziny zegarowe),
 • ilość zajęć w tygodniu – 1 lub 2 (także w weekendy),
 • całkowita ilość zajęć – 12 (w soboty 8),
 • czas trwania kursu – 6 lub 12 tygodni (w soboty 8 tygodni),
 • cena kursu 700 zł (lub 2 x 370 zł) – dla drugiej i kolejnych osób z rodziny zniżka 10%.

  Informacja i zapisy: 725 677 217